een aanraking zegt meer dan 1000 woorden

Aura en nieuwetijd Chakra's

Naast het fysieke of stoffelijke lichaam bezit ieder mens een zogenoemd subtiel lichaam, dat uit vele lagen bestaat. Dit voor sommigen zichtbare energieveld bestaat voornamelijk uit de aura, een aantal energiebanden rond het lichaam, die in frequentie en kleur variëren, naarmate ze zich verder van de romp bevinden.

Ieder auralichaam koppelt zich bovendien aan een van de chakra’s. Op deze wijze wisselt het informatie uit tussen de wereld, zowel buiten- en binnen het lichaam.

Wanneer we het over chakra’s hebben, praten we over energie. Energie is een bron van kracht die kan worden gebruikt om te bewegen, werk te verrichten of een doel te bereiken.

In het verleden werd er vaak van uitgegaan dat de mens 7 chakra’s bezit, maar tegenwoordig – in de z.g. Nieuwetijd – gaan we meer en meer uit van 13 chakra’s.

Een onevenwichtigheid in een van de chakra’s kan leiden tot lichamelijk onbehagen en omgekeerd kan een zware fysieke belasting leiden tot een disbalans in de chakra’s.

Door het ondergaan van een chakra balancerende- en/of een energetische voetreflexzonemassage kan dit weer in balans worden gebracht